Przejdź do treści

Zobacz, jak było podczas pierwszej edycji Forum!

Dwudniowe Forum Wizja Rozwoju zgromadziło 5 tysięcy uczestników i 500 prelegentów, którzy wzięli udział w 96 panelach dyskusyjnych. Wydarzenie odbyło się w dwóch obiektach należących do wizytówek miasta: w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni i w Gdynia Arenie.

Przedstawiciele największych polskich przedsiębiorstw, właściciele małych, średnich i dużych firm, a także założyciele startupów oraz innowatorzy rozpoczęli w Gdyni omawianie obszarów strategicznych dla rozwoju Polski.

Najważniejsze wystąpienie należało dziś do szefa rządu – Mateusza Morawieckiego, który wielokrotnie podkreślał istotę wsparcia państwa dla sektora stoczniowego. – Państwo jest od tego, żeby wspierać sektor stoczniowy. Cieszę się, że Terminal DCT, w który zainwestował Polski Fundusz Rozwoju, staje się największym terminalem kontenerowym na Bałtyku. Dodatkowo Gdańsk i Gdynia razem to dzisiaj największe porty przeładunkowe nad Morzem Bałtyckim. Premier mówił także, że niepodległość warunkuje rozwój gospodarczy, a dobry rozwój gospodarczy jest elementem, który umacnia niepodległość, suwerenność każdego kraju. Morawiecki dodał, że przedsiębiorcy potrzebują współpracy z samorządami i liczy na to, że ta współpraca będzie coraz dojrzalsza. Mateusz Morawiecki chce, żeby rząd skupił się na nowym kontrakcie społecznym, na zrównoważonym rozwoju. – Żeby Chojnice, Kościerzyna i inne mniejsze miasta miały takie same szanse startu, jak duże metropolie – podkreślał. – Wkrótce bowiem cała Polska stanie się jedną wielka strefą ekonomiczną. Swoją obecnością na Forum chcę zainspirować Was do myślenia o rozwoju w perspektywie 20 lat – podsumował Morawiecki.

Po wystąpieniu Premiera głos zabrali: Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska i Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.
Szefowa resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekonywała, że nie jesteśmy narodem, który marzy o przejściu na emeryturę. – Przywrócenie wieku emerytalnego na poziomie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, to nie jest zmuszanie nikogo do emerytury. To tylko minimalny wiek emerytalny – tłumaczyła Elżbieta Rafalska. – Wielu spodziewało się, że wprowadzone przez nas zmiany to będzie katastrofa dla polskiego rynku pracy, że z tego rynku pracownika odejdzie pół miliona osób, które osiągnęły uprawnienia emerytalne. Tymczasem, jak dodała minister – okazało się, że największą przeszkodą nie pozwalającą kontynuować zatrudnienia, jest stan zdrowia. Według danych resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – do końca 2017 r. uprawnionych do przejścia na emeryturę było 414 tys. osób i z tej możliwości skorzystało ok. 80 proc. tej grupy. Wśród nich ok. 60 proc. stanowiły osoby nieaktywne na rynku pracy lub pobierające świadczenia przedemerytalne, zdrowotne, pomocy społecznej albo zasiłki dla bezrobotnych.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, mówiła, że jej resort chce, aby Sejm już we wrześniu zajął się przygotowywaną przez resort ustawą zmieniającą zasady funkcjonowania obecnych szkół zawodowych. – Chcemy przekształcić je w szkoły branżowe. Mamy nadzieję, że po przyjęciu zapisów przez Radę Ministrów, już w grudniu podpisze je Prezydent. Według zapowiedzi szefowej MEN – inne zmiany dotyczyć będą możliwości finansowania przez pracodawców zakupu sprzętu przez szkoły, dokładania się do pensji nauczycieli lub fundowania uczniom staży. Dzięki temu pracodawcy nie będą płacić podatku od darowizn. Zmiana ma dotyczyć również zasad finansowych samorządowych szkół branżowych. Dziś szkoła, która zarabia pieniądze musi je oddać samorządowi. – My chcemy, żeby miała swój wyodrębniony rachunek – powiedziała minister Zalewska. Zdaniem szefowej MEN – ustawa nie będzie generować kosztów dla budżetu.
W pierwszym dniu Forum Wizja Rozwoju wykonano również milowy krok w rozwoju polskiej elektromobilności. Przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz spółek energetycznych: Enea SA, Energa-Operator SA, PGE Dystrybucja SA i Tauron Dystrybucja podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w ramach programu ‚e-VAN’. Dzięki niemu w Polsce mają szansę powstać innowacyjne, bezemisyjne pojazdy użytkowe. Chodzi o auta dostawcze, które będą dostosowane do potrzeb sygnatariuszy listu intencyjnego, aby mogły być wykorzystywane m.in. we flotach spółek do realizacji codziennych zadań.

Kolejna ważna umowa została dziś zawarta między spółką Przewozy Regionalne a Klastrem Luxtorpeda 2.0. Klaster skupia największe przedsiębiorstwa branży transportu kolejowego w Polsce. Będzie realizował Program na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju stworzony przez premiera Mateusza Morawieckiego. Jego członkowie będą sobie wzajemnie pomagać – udzielać sobie pomocy legislacyjnej i organizacyjnej, tworzyć wspólne rozwiązania biznesowe. Zadaniami klastra są: wsparcie innowacji przy zamówieniach publicznych, budowa i modernizacja taboru czy prace nad wspólnym biletem.

Na koniec dnia, podczas uroczystej Gali specjalna Kapituła przyznała nagrody gospodarcze.
– Główną nagrodę w kategorii ‘Społeczna odpowiedzialność biznesu’ otrzymała firma ENERGA S.A. W tej samej kategorii wyróżnienie specjalne przyznane przez organizatora wydarzenia, Fundacji Vizja Rozwoju otrzymał Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.
– w kategorii Badania, rozwój i transfer nowoczesnych technologii nagrodę otrzymała firma Astronika Sp. z o.o.
– w kategorii Elektromobilność nagrodzona została spółka Enspirion sp z o.o.
– w kategorii E-gospodarka laur Forum Wizja Rozwoju trafił do spółki Fibrain sp. z o.o.
– w kategorii start-up przyznano dwie równorzędne nagrody, które otrzymały firmy Findair sp. z o.o. oraz Sky Tronic sp. z o.o.
– za innowacyjność nagrodę główną zdobyła firma DGT sp. z o.o.
– w kategorii zarządzanie nagroda trafiła w ręce spółki Euro-Eko sp. z o.o.

na scenie, od lewej: Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, prowadzący: Edyta Lewandowska oraz Krzysztof Świątek
od lewej: Zbigniew Canowiecki, Maciej Chorowski, Beata Daszyńska-Muzyczka, Waldemar Kamrat, Katarzyna Gruszecka-Spychała, Wojciech Szczurek, Małgorzata Zwiercan
Orkiestra Jan Konop Big Band

Jednym z istotnych zagadnień poruszanych podczas drugiego dnia Forum było finansowanie zagranicznej ekspansji i eksportu w ramach projektu Trójmorza. Patronem tego bloku był Bank Gospodarstwa Krajowego, którego Prezes Zarządu p. Beata Daszyńska – Muzyczka podkreślała, że celem inicjatywy Trójmorza jest rozwój współpracy pomiędzy najmłodszymi państwami członkowskimi UE: Wspólne działanie powinno pozwolić niwelować różnice rozwojowe. Jedną z kluczowych inicjatyw powinien być rozwój szlaków komunikacyjnych na linii Północ-Południe Europy.

od lewej: Artur Osiecki, Beata Daszyńska-Muzyczka, Adam Żołnowski, Mateusz Walewski

Dużym zainteresowaniem cieszył się blok poświęcony energetyce. Mówiono o realizowanych i planowanych inwestycjach energetycznych Polski, bezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym w energetyce oraz o kierunkach innowacji i rozwoju technologii energetycznych.

Ważną częścią spotkania było wystąpienie Józefy Szczurek-Żelazko z Ministerstwa Zdrowia, która mówiła o problemach w wyborze specjalizacji przez lekarzy. Tak się składa, że niektóre  specjalizację są bardziej atrakcyjne od innych. Wielu absolwentów wolałoby zdobywać tą specjalizację bardziej atrakcyjną – tłumaczyła Minister Szczurek-Żelazko. I dodała: – Chcemy zmotywować lekarzy, aby decydowali się na specjalizowanie się w tych obszarach, w których  mamy bardzo widoczny brak lekarzy. Zostało zdefiniowanych kilkanaście specjalności lekarskich, które traktujemy jako priorytetowe. Rezydenci, którzy wybierają te specjalizacje i w systemie finansowanym z budżetu państwa je realizują – mają zaproponowane wyższe wynagrodzenia. To wynagrodzenie jest wyższe od ok. 500 do 700zł do wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.

Udział w Forum wziął również Wojewoda Pomorski, Dariusz Drelich. Na początku przemówienia przytoczył słowa Eugeniusza Kwiatkowskiego: W tym, bowiem miejscu Europy, gdzie leży Polska istnieć może tylko państwo silne, rządne, świadome swych trudności i swego celu, wolne, rozwijające bujnie indywidualne wartości każdego człowieka, a więc demokratyczne, zwarte i zorganizowane, solidarne i silne wewnętrznie, budzące szacunek na zewnątrz, przeniknięte walorami kultury i cywilizacji, państwo nowoczesne, zachodnie mnożące w wyścigu pracy własne wartości materialne i moralne. Czy możemy wahać się, stojąc u drogowskazu, gdzie pójść? I dodał: To forum ma za zadanie twórczo rozwijać to, co dał nam przykład Pan premier Morawiecki i rząd, tworząc program zrównoważonego, odpowiedzialnego rozwoju. Ja ten program rozumiem jako program otwarty. Dzisiejsze spotkanie, dwa dni dyskusji mają wprowadzić nowe inspiracje, dać dodatkowy impuls.

Jeden z najważniejszych bloków, a zarazem tym, który zgromadził największą ilość uczestników Forum Wizja Rozwoju poświęcony był „Srebrnej gospodarce” i dotyczył polskiej polityki senioralnej. To seniorzy niebawem staną się największą grupą konsumencką. Starzejące się społeczeństwo, zgodnie z prognozami będzie potrzebowało zabezpieczeń społecznych w postaci nowych rozwiązań systemowych. Mówiono o aktywnym starzeniu się, o oczekiwaniach seniorów w zakresie opieki zdrowotnej i o ich bezpieczeństwie w domu jak i poza nim.

Uczestnicy bloku srebrna gospodarka

Finałowym wydarzeniem Forum było wręczenie nagród w ramach konkursu Smart City Hackathon Wizja Rozwoju. Był on przeznaczony dla informatyków, programistów i grafików. Ich pomysły miały być związane m.in. z komunikacją między mieszkańcami a władzami miasta, opieką medyczną, edukacją, turystyką czy bezpieczeństwem publicznym. Przez dwadzieścia cztery godziny uczestnicy zawodów musieli pracować nad innowacyjnym rozwiązaniem i koncepcją Smart City, która została stworzona po to, żeby miasta były bardziej wydajne, ekologiczne i zrównoważone.

Uczestnicy Smart City Hackathon

W przedsięwzięciu wzięło udział szesnaście niezwykłych drużyn, z który trzy zostały wyróżnione ostatniego dnia Forum Wizji Rozwoju w Gdyni. Pierwsze miejsce zdobyła firma BLAST HACK, która wymyśliła sieć neuronową rozpoznającą zabarwienie emocjonalne tekstu. Drugie miejsce otrzymało TRASH AWAY, które stworzyło system pomagający w składowaniu oraz transportowania odpadów z miasta. Trzecie miejsce otrzymała firma SENCITY, która opracowała koncepcję systemu, który w automatyczny sposób przeprowadza inwentaryzację dróg. Organizator przewidział również nagrodę publiczności w wysokości 2000 zł dla firmy, która otrzyma najwięcej głosów na stronie www.smartcity.challengerocket.com. Głosowanie będzie trwało od 27.06.2018 r. do 04.07.2018 r. Za nami bardzo ważne wydarzenie gospodarcze dla Pomorza, jak i całej Polski. Istota poruszanych spraw, szeroki przekrój uczestników ze strony przedsiębiorców i naukowców pokazuje jak dużą wartość dla naszego regionu wnosi organizacja tak znaczących wydarzeń – mówi jeden z organizatorów Forum, Andrzej Michalak. I dodaje: – Daje to nam duże nadzieje na kontynuację tego przedsięwzięcia w kolejnych latach.