Przejdź do treści

Zaproszenie Wojewody Pomorskiego

Szanowni Państwo,

czuję się zaszczycony, zapraszając wszystkich uczestników, reprezentujących różne sektory i dziedziny naszej gospodarki na II edycję Forum Wizja Rozwoju.

Spotkamy się w miejscu symbolicznym, w Gdyni, „mieście z morza”, które stało się symbolem gospodarczego sukcesu, polskim oknem na świat. Miastem zrodzonym z konsekwentnie realizowanej wizji. Wizji, ale i planu. Marzeń, ale i twardych analiz.

Myślę, że możemy się dzisiaj czuć spadkobiercami ludzi, którym przyświecały zarówno szczytne wizje jak i konkretne cele i plany. Dlatego cieszę się, że w gronie ekspertów i specjalistów możemy twórczo rozmawiać o najważniejszych zadaniach oraz perspektywach stojących przed polską gospodarką. Nowe technologie, energetyka, gospodarka morska czy społeczna odpowiedzialność biznesu to tematy i obszary działań, wspólne dla administracji państwowej i biznesu.

Forum, objęte honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Premiera Mateusza Morawieckiego, poprzez podejmowane tematy,  wpisuje się zarówno w rozwój współczesnej myśli ekonomicznej jak i w politykę Rządu Rzeczpospolitej.

Mówiąc o przyszłości, nie zapominamy także o przeszłości. Podczas tegorocznej Wizji Rozwoju, poruszone zostaną również tematy związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 35-leciem powstania Solidarności Walczącej.

Zapraszam do twórczego uczestnictwa w panelach dyskusyjnych.

Dariusz Drelich
Wojewoda Pomorski