Przejdź do treści

Srebrna gospodarka podczas II Forum Wizja Rozwoju

Tegoroczna edycja Forum Wizja Rozwoju to debaty w ramach 19 różnych bloków tematycznych, wśród których nie zabraknie także dyskusji o Srebrnej gospodarce.

Srebrna gospodarka to wszelka działalność, której celem jest zaspokojenie potrzeb osób starszych. Według prognoz demograficznych w 2050 roku co piąty mieszkaniec ziemi będzie w wieku 60 lat i więcej. Seniorzy będą więc jedną z najliczniejszych, a zatem też najważniejszych grup konsumentów. Zauważyć należy, że zjawisko starzenia się społeczeństw to nie tylko problem czy wyzwanie, ale także źródło potencjalnych zysków. Polskie społeczeństwo jest jednym z najszybciej starzejących się w Europie, więc istnieje naturalna potrzeba, aby polskie podmioty gospodarcze były przygotowane na taką sytuację.
W ramach bloku Srebrna gospodarka omówione zostaną istotne zagadnienia związane z rozwojem rynku produktów i usług dedykowanych seniorom. Nie zabraknie debaty o aktywności zawodowej osób starszych oraz działaniach, jakie podejmują rządzący w ramach realizowanej w Polsce polityki senioralnej.
Pomysłodawcą bloku Srebrna gospodarka jest Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Małgorzata Zwiercan – poseł na Sejm RP i Partner merytoryczny nadchodzącej edycji Forum Wizja Rozwoju.
Zagadnienia związane z potrzebami osób starszych, między innymi: teleopieka, telemedycyna oraz budownictwo dedykowane seniorom, znalazły się w harmonogramie Forum także w bloku poświęconym programom społecznym i gospodarczym. W jego ramach odbędą się również dyskusje oceniające programy: ASOS (Aktywność Społeczna Osób Starszych), Mieszkanie+, Senior+, Leki 75+ i Opieka 75+.
Zapraszamy wszystkich seniorów do wzięcia darmowego udziału w II Forum Wizja Rozwoju. Wystarczy zarejestrować się na: https://rejestracja.wizjarozwoju.pl/.