Przejdź do treści

Prelegenci

Adam Abramowicz

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Learn more »

dr Alicja Adamczak

Prezes Urzędu Patentowego RP

Learn more »

Artur Adamski

Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego

Learn more »

plk Ahmad Aldhubaib

Szef planowania w marynarce wojennej Kuwejtu

Learn more »

Jerzy Aleksandrowicz

Senior Associate Ernst & Young Law

Learn more »

Andrzej Aleksandrowicz,

Naczelnik Biura Spraw Obronnych Żeglugi UM Gdynia

Learn more »

Andrzej Aleksandrowicz.

Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu,

Learn more »

Adam Andruszkiewicz

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

Learn more »

Jakub Andrzejewski

Uczestnik Hackathon Wizja Rozwoju'19

Learn more »

Ewa Andziulewicz

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni

Learn more »

Kazimierz Anhalt

Business Accelerator Executive, Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii, Uniwersytet Warszawski

Learn more »

Piotr Arak

Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Learn more »

Dorota Arciszewska-Mielewczyk

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Poseł na Sejm RP

Learn more »

Tomasz Augustyniak

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Learn more »

Maciej Badora

Prezes Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”

Learn more »

Paweł Badzio

Wydawca, dziennikarz

Learn more »

Rafał Bajczuk

Zespół Niemiec i Europy Północnej, Senior Policy Ekspert - Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych / Transport & Environment

Learn more »

Rafał Bakalarczyk

Współredaktor naczelny czasopisma eksperckiego „Polityka Senioralna”

Learn more »

Marek Balicki

Polityk, były minister zdrowia, kierownik biura pilotażu Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego

Learn more »

Anna Banaszewska

Dyrektor Zarządzający Polskiej Federacji Szpitali

Learn more »

Maciej Bartoń

Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia „Polska Ekologia”

Learn more »

Bartosz Barwikowski

Uczestnik Hackathon Wizja Rozwoju`19

Learn more »

Ewa Bednarczyk

Dyrektor Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Learn more »

Anna Bejnar

pracownik Biura Rzecznika Praw Pacjenta

Learn more »

Jacek Bełdowski

Dyrektor projektu NATO SPS

Learn more »

Agnieszka Beńko

Zastępca Dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Learn more »

Łukasz Berwid

Uczestnik Hackathon Wizja Rozwoju`19

Learn more »

Jacek Bialik

Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Learn more »

Jan Białostocki

Przedsiębiorca. Działacz Solidarności Walczącej

Learn more »

Marcin Biedalak

Uczestnik Hackathon Wizja Rozwoju'19

Learn more »

Piotr Biernacki

wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i członek Securities and Markets Stakeholders Group przy ESMA

Learn more »

dr Krzysztof Biernat

dr nauk prawnych, radca prawny Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i na Uniwersytecie Gdańskim

Learn more »

Jakub Bińkowski

Sekretarz Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Learn more »

Grzegorz Błażewicz

Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta

Learn more »

Paweł Błażewicz.

Wicedyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN

Learn more »

Kamil Bobek

Zastępca Dyrektora Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Learn more »

dr Tomasz Bojar-Fijałkowski

doktor nauk prawnych, urzędnik, wykładowca

Learn more »

Juliusz Bolek

Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu i Prezes Towarzystwa Gospodarczego.

Learn more »

Krzysztof Bolesta

Dyrektor w Centrum Badań Analitycznych Polityka Insight

Learn more »

Mateusz Bonca

Prezes Zarządu Grupy LOTOS

Learn more »

Janusz Boniecki

Prezes Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej SA w Ostródzie

Learn more »

Wiesława Borczyk

Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Learn more »

Rafał Borek

Dyrektor Departamentu Projektów Obronnych Polskiej Agencji Kosmicznej

Learn more »

Adam Maria Borodziuk

Projektant, rzeczoznawca z zakresu hydrotechniki morskiej

Learn more »

Michał Borowicz

Uczestnik Hackathon Wizja Rozwoju`19

Learn more »

Kamil Bortniczuk

Menedżer, prawnik. Poseł na Sejm RP

Learn more »

Maciej Boryń

Prezes Instytutu Badań Ekonomiczno-Społecznych

Learn more »

Paweł Borys

Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju

Learn more »

Bożena Borys-Szopa

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Learn more »

Dariusz Bożek

Prezydent Tarnobrzega

Learn more »

Krzysztof Michał Bruski

Prezes Polskiego Centrum Opieki w Gdyni

Learn more »

Juliusz Brzostek

Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa w NASK Państwowy Instytut Badawczy

Learn more »

Anna Bućko

Pracownik Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich

Learn more »

Tomasz Buczyński

Dyrektor Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury

Learn more »

Bernadeta Budzisz-Rogowska

Dziennikarka telewizyjna, prezenterka TVP3 Gdańsk

Learn more »

Adam Bugajczuk

Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju, KGHM Polska Miedź S.A.

Learn more »

kmdr. dr hab. Dariusz Bugajski

Prorektor ds. kształcenia Akademii Marynarki Wojennej

Learn more »

prof. dr hab. inż. Wojciech Bujalski

Zastępca Dyrektora Instytutu Techniki Cieplnej na Wydział Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa w Politechniki Warszawskiej 

Learn more »

dr Aleksandra Bukała

Członek Zarządu Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego

Learn more »