Przejdź do treści

Port Gdynia polskim liderem na Bałtyku

Rok 2018 przeszedł do historii jako czas rekordowych przeładunków w Porcie Gdynia, gdyż po raz pierwszy uzyskano 23,5 mln ton. Hossa w gdyńskim porcie trwa nadal odnotowując w pierwszym kwartale 2019 roku 14 procentowy wzrost, w porównaniu do 2018 roku, co powoduje, iż Port Gdynia jest obecnie jednym z liderów wśród portów rejonu Morza Bałtyckiego.

-Bardzo dobre wyniki przeładunkowe, jakie osiągnęliśmy w pierwszym kwartale 2019 roku najlepiej świadczą o tym, iż Port Gdynia to solidna marka, znana z wysokiej jakości i wydajności – podkreśla Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – To duży sukces, pokazujący efektywność rozwoju naszego portu i zarazem potwierdzenie dobrego stanu polskiej gospodarki.

Stały wzrost przeładunków i dobre prognozy na kolejne lata stanowią mocny argument za rozwijaniem portu gdyńskiego. W ciągu ostatnich 3 lat inwestycje zrealizowane lub rozpoczęte w Porcie Gdynia opiewają na kwotę ponad 1 mld zł. Celem jest też Port Zewnętrzny wart około 5 mld zł.

– Jest to największa inwestycja w nowożytnej historii Portu Gdynia, mająca na celu zwiększenie możliwości przeładunkowych oraz wzmocnienie pozycji konkurencyjnej gdyńskiego portu w regionie Morza Bałtyckiego — podkreśla Adam Meller, prezes ZMPG.

Mając m.in. na uwadze szanse, jakie niesie za sobą Nowy Jedwabny Szlak, władze Portu Gdynia, realizują ogromne programy inwestycyjne: publiczny terminal promowy, powiększenie obrotnicy, przebudowę nadbrzeża, pogłębienie basenów portowych, modernizację trakcji kolejowej czy tworzenie nowoczesnej powierzchni magazynowej.

— Czynimy starania, aby utrzymać tempo szybkiego wzrostu przeładunków, dlatego też realizujemy szeroki program inwestycyjny, gdyż naszym zadaniem jest stwarzanie możliwie najlepszych warunków pracy portowych terminali – co jest gwarancją dalszego, dynamicznego rozwoju- mówi Grzegorz Dyrmo. Chcemy odpowiadać na bieżące potrzeby rynku oraz przygotować się na to, co przyniesie przyszłość — zapewnia Wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.


Port gdyński wyznacza wiele nowych trendów. Jako jedyny w Europie i zarazem jeden z trzech na świecie dysponuje najnowocześniejszym mechanizmem naprowadzania statków na świecie, RTK-GBS. System wyznacza pozycję statków z dokładnością do kilku cm, gwarantując nie tylko bezpieczeństwo, ale także optymalizując procesy załadunku i rozładunku poprzez możliwość automatyzacji tych czynności. 

Port Gdynia daje możliwość bunkrowania statków LNG, „paliwem przyszłości”, którym coraz częściej zasilane są nowoczesne statki, zarówno handlowe jak i pasażerskie. Pozycjonuje to Gdynię na liście „zielonych portów” w transeuropejskiej sieci bazowej TEN-T.