Przejdź do treści

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu działa na rzecz zwiększenia napływu inwestycji do Polski, rozwoju polskich inwestycji zagranicznych oraz intensyfikacji polskiego eksportu. Agencja jest punktem pierwszego kontaktu dla firm planujących inwestycje lub eksport.

Wspierając przedsiębiorców, Agencja oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego projektu biznesowego. Pomaga również w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, wiarygodnych partnerów oraz dostawców. Misją PAIH jest również kreowanie pozytywnego wizerunku gospodarczego Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usługi.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu sukcesywnie rozwija sieć Zagranicznych Biur Handlowych Agencji (ZBH), których zadaniem jest wspieranie eksportu oraz inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, jak
również przyciąganie inwestorów do Polski. Obecnie działa 70 biur zlokalizowanych głównie na wschodzących rynkach Azji, Afryki oraz obu Ameryk, w miejscach o największym potencjale rozwojowym dla polskich firm. Biura oferują wsparcie dla firm poprzez efektywne zarządzanie informacjami gospodarczymi, przyczyniając się do zmniejszenia się ryzyka biznesowego podczas wchodzenia na nowe rynki z polskimi produktami, usługami i inwestycjami. Dzięki współpracy z ekspertami PAIH, firmy otrzymują również dostęp do całego wachlarza instrumentów finansowania czy ubezpieczeń, oferowanych przez instytucje zrzeszone w grupie Polskiego Funduszu Rozwoju. Polska Agencja Inwestycji i Handlu realizuje również programy dedykowane ekspansji na rynki
perspektywiczne: Go China, Go Africa, Go Arctic, Go India, Go ASEAN oraz Go Iran.

Szczegółowe informacje na temat usług oferowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu dostępne są na stronie: www.paih.gov.pl