Przejdź do treści

PARP: Pełne wsparcie w jednym miejscu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od niemal 20 lat wspiera rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Aktualna oferta PARP stwarza małym firmom możliwości realizacji pomysłów biznesowych, od pomysłu po wejście na rynek.

Klienci PARP są bardzo zróżnicowani zarówno pod względem etapu rozwoju firmy, jak i branż w których działają. Z jednej strony są to osoby, które są na etapie pomysłu na produkt lub usługę i młode firmy technologiczne. Z drugiej strony doświadczeni przedsiębiorcy, którzy chcą przyspieszyć rozwój swojego biznesu, albo przedsiębiorstwa wymagające restrukturyzacji. Dlatego oferta Agencji została podzielona na trzy filary:

  • Startuję z biznesem – to szkolenia, wsparcie mentorów i doradców, a także środki finansowe, które są skierowane do osób z pomysłem na produkt i plan na założenie firmy.
  • Rozwijam firmę – wsparcie zakłada szkolenia pracowników, finansowanie projektów badawczo-rozwojowych, wdrożeń produktowych i wsparcie eksportu.
  • Reorganizacja i przekazanie firmy – to pomoc dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji bądź stoją w obliczu reorganizacji biznesu.
  • Wdrażanie innowacji

Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

PARP jest obecnie kojarzona przede wszystkim z dotacjami udzielanymi firmom, ale w ciągu ostatnich lat zakres usług, które oferujemy przedsiębiorcom jest o wiele szerszy i obejmuje wiele usług o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i doradczym. Staramy się szybko i celnie odpowiadać na wyzwania zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. W naszych programach wspieramy współpracę nauki i biznesu przy opracowaniu nowych rozwiązań i produktów. Zachęcamy do korzystania z profesjonalnego wzornictwa i instrumentów ochrony własności intelektualnej. Pomagamy rozwijać innowacyjne pomysły w biznes i łączyć potencjał startupów z możliwościami dużych korporacji. Na bieżąco badamy potrzeby kompetencyjne w gospodarce, by na ich podstawie konstruować programy z zakresu kapitału ludzkiego i rozbudowywać Bazę Usług Rozwojowych.

Od lat realizujemy też działania wspierające rozwój regionalny w Polsce Wschodniej. Mamy świadomość, jak ważna dla rozwoju przedsiębiorczości jest odpowiednia infrastruktura i otoczenie biznesu, w tym sieci innowacji, klastry i parki przemysłowe.

Wdrażanie innowacji

Na największe środki mogą liczyć firmy szukające wsparcia w sfinansowaniu opracowania i wdrożenia innowacji produktowych i procesowych. W tym zakresie, obok największego programu Badania na rynek, w ofercie PARP znajdują się popularne Bony na innowacje. Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej mają dodatkowo możliwość ubiegania się o środki w konkursie Wdrażanie innowacji przez MŚP.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wesprze też firmy w zakresie Ochrony własności przemysłowej. Firmy mogą liczyć na dofinansowanie w uzyskaniu praw ochrony: wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych na rynkach zagranicznych.

Nowością jest dodatkowa pula pieniędzy na wsparcie projektów wpisujących się w realizację programu Dostępność Plus.

Wzornictwo

Obecnie w portfolio PARP są trzy działania wspierające wykorzystanie profesjonalnych usług projektowych. Wzór na konkurencję to konkurs skierowany do małych i średnich firm z Polski Wschodniej, w którym można uzyskać dofinansowanie do działań związanych z opracowaniem i wdrożeniem strategii wzorniczej.

Pilotażowy program Granty na design mikro-, małym i średnim producentom mebli, którzy nie współpracowali dotychczas z projektantami umożliwi zaprojektowanie i wyprodukowanie nowego wzoru mebla i pokazanie go na targach branżowych w 2019 r.

Trzeci to Design dla przedsiębiorców – program, który pozwala małym firmom uzyskać wsparcie finansowe na profesjonalną pomoc w ocenie potencjału wzorniczego i opracowaniu funkcjonalnych rozwiązań produktowych wraz z optymalną technologią ich wytworzenia. Przewidziano także dofinansowanie inwestycji, które umożliwią wprowadzenie tak opracowanych produktów na rynek.

Ekspansja zagraniczna

Przedsiębiorcy, którzy dysponują atrakcyjnymi produktami ze wsparciem Agencji mogą przygotowywać się do zdobycia nowych rynków. W ramach zakończonego niedawno naboru na Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, przedsiębiorcy mogli uzyskać dofinansowanie do promocji swoich wyrobów za granicą. Firmy zrzeszone w klastrach mogą uzyskać dotacje na wprowadzenie swoich produktów i usług na rynki zagraniczne w konkursie na Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych. Natomiast małe firmy z Polski Wschodniej mogą w tym samym celu ubiegać się o środki w konkursie Internacjonalizacja MŚP.

Startupy

Początkujący przedsiębiorcy mogą wystartować z własną firmą, albo rozwijać swoje przedsięwzięcia dzięki wsparciu skierowanym dla starupów w ramach ogólnopolskich programów Scale UP i Elektro Scale UP oraz Programów Akceleracyjnych. Programy te wspomogą ich rozwój pod skrzydłami większych partnerów i odbiorców ich innowacyjnych rozwiązań. W tym roku będzie można starać się także o Wsparcie prawne dla startupów.

Młodzi przedsiębiorcy ze wschodnich województw mogą też skorzystać z Platform Startowych dla nowych pomysłów i Rozwoju Startupów w Polsce Wschodniej. Pierwszy pomoże zbadać pomysły pod kątem biznesowym, a drugi zmaterializować je i zmienić w biznes.

W ramach projektu Conenct&ScaleUP organizowany jest cykl spotkań edukacyjno-networkingowych dla przedsiębiorców. Mają one pomóc w odkryciu obszarów współpracy i prowadzić do realizacji partnerskich innowacyjnych projektów.

Wiedza, umiejętności i kontakty

Inteligentny rozwój wymaga nie tylko finansowania, ale także know-how, kompetencji i kontaktów. Centrum rozwoju MŚP to marka, pod którą PARP skupia wszystkie działania szkoleniowe, doradcze i networkingowe. Obejmują one m.in. Bazę Usług Rozwojowych z ofertami kilku tysięcy firm szkoleniowych, Branżowy Program Promocji Branży IT/ICT, Punkt Informacyjny Międzynarodowych Zamówień Publicznych i ośrodek Enterprise Europe Network oraz takiej programy, jak Akademia Menedżera MŚP czy Akademia Menedżera Innowacji.

Z pełną ofertą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości można zapoznać się na stronie internetowej www.parp.gov.pl.