Przejdź do treści

Niepodległość energetyczna Polski priorytetem w budowaniu siły gospodarczej

Jednym z bloków tematycznych II Forum Wizja Rozwoju będzie Energetyka. W trakcie wydarzenia zaproszeni eksperci skoncentrują się na strategicznych problemach oraz rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych, dotyczących energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej.

Energetyka zajmuje się przetwarzaniem dostępnych form energii w taki sposób, aby możliwe było zasilenie wszelkich procesów przemysłowych. Jest to jedna z najbardziej konserwatywnych dziedzin techniki, a równocześnie poligon wdrożeń nowych technologii. Ten paradoks wynika z zasady, że rozwiązania, które mają być wdrożone na dużą skalę powinny być przetestowane w innych zastosowaniach przez co najmniej dekadę.

Podczas II Forum Wizja Rozwoju poruszone zostaną najistotniejsze obecnie problemy związane z energetyką. Prowadzone dyskusje będą poświęcone m.in. uwarunkowaniom badawczym, rozwojowym i inwestycyjnym w polskiej energetyce oraz perspektywie energetyki jądrowej w Polsce.
Problem elektrowni jądrowych jest obecnie szeroko komentowany w krajowych i światowych mediach. Innym istotnym zagadnieniem, które poruszą eksperci będzie Polityka Energetyczna Polski 2040 w kontekście polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. Specjaliści odpowiedzą m.in. na pytanie, jak Państwo wywiązuje się z obowiązku zapewnienia dostępu do energii w odpowiedniej ilości i jakości wszystkim mieszkańcom kraju oraz budowania świadomości energetycznej
społeczeństwa. Zaproszeni goście przedyskutują również kwestie związane z bilansem mocy i bezpieczeństwem pracy Krajowego Systemu Przesyłowego. Są to inwestycje związane m.in. z zachodnią, południową i wschodnią częścią Polski. W rozmowach panelowych nie zabraknie wątków
dotyczących modernizacji istniejących sieci, a także pomysłów na wykorzystanie nowoczesnych technologii w transporcie energii elektrycznej.

W agendzie Forum zawarto również zagadnienia związane z energetyką cieplną i rozproszoną w programie zwalczania smogu. Smog jest to mgła wymieszana ze spalinami oraz dymem. Stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia osób, które się z nim zetkną i ważne jest, aby odpowiednio mu
przeciwdziałać. Specjaliści odpowiedzą między innymi na pytanie, czy potrzebne jest zaostrzenie norm prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz duże kampanie reklamowe podnoszące świadomość społeczną w tym zakresie?

Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji: https://rejestracja.wizjarozwoju.pl/