Przejdź do treści

Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla odwiedzi Gdynię

Jedną z prelegentek II Forum Wizja Rozwoju, które odbędzie się 24 i 25 czerwca w Gdyni, będzie laureatka Pokojowej Nagrody Nobla z 2013 roku Paula Vanninen. Fińska uczona weźmie udział w  panelu w ramach bloku tematycznego Badania i rozwój.

Paula Vanninen, od lat związana ze światową Organizacją ds. Zakazu Broni Chemicznej, czyli OPCW (od ang. Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons), organu wykonawczego Konwencji o zakazie broni chemicznej (CWC, z ang. Chemical Weapons Convention), która weszła w życie 29 kwietnia 1997 roku. Otrzymała tytuł doktora chemii fińskiego Uniwersytetu Oulu w 1992 roku. Pracowała jako naukowiec w Orion Pharma, największej firmie farmaceutycznej w Finlandii. Działaczka wielu tymczasowych grup roboczych, których zadaniem była poprawa międzynarodowych środków weryfikacji tak, aby kraje mogły lepiej wdrażać CWC. W latach 2011-2016 była członkiem Naukowej Rady Doradczej, organu pomocniczego OPCW. Obecnie prowadzi badania obejmujące międzynarodowe projekty w zakresie monitorowania wpływu amunicji chemicznej w morzach oraz opracowania metod monitorowania związków toksycznych. Nadzoruje kursy szkoleniowe dla specjalistów z krajów rozwijających się, w których do końca 2014 r. uczestniczyło około 1140 ekspertów ze 134 krajów. Brała udział w wielu projektach Unii Europejskiej związanych ze zwalczaniem chemikaliów z mórz i analizą toksyn biologicznych.

Zapraszamy wszystkich chętnach do darmowego zarejestrowania się na: https://rejestracja.wizjarozwoju.pl/