Przejdź do treści

Kontakt

Organizator

Fundacja Wizja Rozwoju

Al. Zwycięstwa 96/98 bud. 1/ pok. 203-205
81-451 Gdynia

NIP 9571099189
REGON 368762880
KRS 0000704304
Konto: PKO BP 07 1020 1853 0000 9702 0305 0044

Biuro:

biuro@wizjarozwoju.pl
tel. 515 325 818

Partnerzy i Hackathon:

forum@wizjarozwoju.pl
tel. 735 130 518

Media:

media@wizjarozwoju.pl
tel. 664 304 914

Prelegenci:

sekretariat@wizjarozwoju.pl
tel. 664 301 023 lub tel. 735 130 562

Moderatorzy, goście:

rejestracja@wizjarozwoju.pl
tel. 888 405 859

Noclegi:

noclegi@wizjarozwoju.pl
tel. 888 427 454

Akredytacje dla mediów::

sylwia.melchinkiewicz@msg.biz.pl

Termin zgłaszania upływa 21 czerwca br.