Przejdź do treści

Jastrzębska Spółka Węglowa Partnerem Forum Wizja Rozwoju

Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego hard i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej pod względem wielkości produkcji. Podstawową działalność Grupy JSW stanowi produkcja i sprzedaż węgla koksowego, a także produkcja i sprzedaż koksu oraz węglopochodnych. Węgiel wydobywany przez Grupę JSW, w tym głównie węgiel koksowy, jest wykorzystywany w Europie Środkowej przez lokalne huty należące do międzynarodowych producentów stali i regionalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Produkowany przez Grupę JSW wysokiej jakości koks jest również sprzedawany na rynku globalnym.

Węgiel koksowy wydobywany w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest jednym z 27 surowców wpisanych do wykazu surowców krytycznych Unii Europejskiej, a więc mających istotne znaczenie dla gospodarki europejskiej i trudno zastępowalnych. Rocznie Grupa Kapitałowa JSW produkuje 16 mln ton węgla i 3,5 mln ton koksu. Zatrudnia 28 tysięcy pracowników, co oznacza, że jest jednym z największych pracodawców w Polsce. W Grupie działa kilkanaście spółek branży wydobywczej, informatycznej, ochrony środowiska oraz badawczo-rozwojowej. Spółka inwestuje w innowacyjne rozwiązania, zwiększając efektywność produkcji. Należy również do największych spółek warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Grupa Kapitałowa JSW nie tylko dostarcza klientom najwyższej jakości produkty, ale jest też liderem nowoczesnych rozwiązań, który wyznacza kierunki rozwoju polskiego górnictwa. Istotnym elementem misji Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest odpowiedzialność za otoczenie społeczne i środowisko naturalne. Spółka z najwyższym szacunkiem odnosi się do pozyskiwanych zasobów ziemi.