Przejdź do treści

Jak państwo może wspierać obywateli?

Wsparcie i opieka państwa powinny przekładać się na wyższy poziom warunków życia mieszkańców, a przy tym pobudzać rozwój gospodarki. Zgodnie z tym założeniem przygotowywane są liczne rozwiązania, które mają poprawić m.in. sytuację finansową obywateli. Skuteczność i wpływ tych inicjatyw ocenią eksperci w ramach bloku tematycznego Programy społeczne.

W celu wspierania polskich rodzin w 2016 roku został wprowadzony program 500+. Zwolennicy projektu chwalą go za poprawienie sytuacji w sektorze polityki prorodzinnej
i zapewnienie realnego wsparcia dla osób wychowujących dzieci. Ponadto, w ostatnich latach wprowadzone zostały także inne inicjatywy, na przykład Dobry Start, Mieszkanie na Start oraz Karta Dużej Rodziny. Jednakże, realizacja programów mających na celu poprawę poziomu życia mieszkańców budzi nie tylko pozytywne emocje. Pojawiają się sceptyczne opinie oraz krytyczne głosy zarzucające państwu rozdawnictwo czy tworzenie różnic społecznych. Jaka jest prawda?

Eksperci II Forum Wizja Rozwoju postarają odpowiedzieć na to i inne pytania w panelach dyskusyjnych, prowadzonych w ramach bloku tematycznego – Programy społeczne. Sprawdzą założenia, zrównoważą opinie i ocenią efekty podjętych przed państwo inicjatyw. Postarają się również rozstrzygnąć, jak wprowadzenie obecnych i planowanych programów społecznych wpłynie na pozostałe sektory gospodarki.

Zapraszamy do skorzystania z oferty i zarejestrowania się na wydarzenie: www.rejestracja.wizjarozwoju.pl/