Przejdź do treści

Grupa LOTOS partnerem strategicznym Forum Wizja Rozwoju

Grupa LOTOS została partnerem strategicznym Forum Wizja Rozwoju, największego wydarzenia gospodarczego w północnej Polsce. Przedstawiciele koncernu zabiorą głos w tematach związanych z polską energetyką, CSR-em oraz finansami w gospodarce, a także inwestycjami i transportem.  

Rafineria Grupy LOTOS znajduje się w gronie najnowocześniejszych w Europie. W 2018 r., dzięki pracy przy maksymalnym wykorzystaniu swoich mocy wytwórczych, przerobiła 10,8 mln ton ropy naftowej, tym samym pobijając własny rekord. Przerób ten osiągnął poziom o 12% większy niż rok wcześniej.

Wychodząc naprzeciw inwestorom, analitykom oraz klientom, którzy na bieżąco monitorują trendy wpływające na rentowność Grupy LOTOS oraz całej branży ropy i gazu, firma jako pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej rozpoczęła publikowanie modelowej marży dziennej.

Paliwa przyszłości

Grupa LOTOS dąży do uzyskania pozycji lidera w obszarze paliw alternatywnych. Jest to jeden z priorytetów, jaki koncern zawarł w swojej strategii do końca 2022 roku.   

Jesienią 2018 roku w ramach projektu LOTOS Niebieski Szlak firma rozpoczęła test pierwszych 12 punktów ładowania pojazdów elektrycznych na trasie Warszawa – Trójmiasto (autostrady A1 i A2). To pierwsza w Polsce pilotażowa budowa sieci stacji do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych, która została stworzona poza miastami wzdłuż korytarzy Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Grupa LOTOS planuje czterokrotne powiększenie liczby ładowarek elektrycznych na swoich stacjach. Oznacza to, że do końca 2020 roku odda do użytku kierowców 38 kolejnych punktów.

Podczas ostatniego szczytu COP24 w Katowicach Grupa LOTOS podpisała umowę na finansowanie projektu „Pure H2”, którego celem jest uruchomienie sprzedaży wodoru o bardzo wysokiej czystości (99,999%). Przedsięwzięcie zakłada wybudowanie na terenie rafinerii w Gdańsku instalacji do oczyszczania wodoru oraz stacji sprzedaży i dystrybucji tego paliwa w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu Grupy LOTOS, a także 2 punktów tankowania pojazdów w Gdańsku i Warszawie. Inwestycja o wartości niemal 10 mln euro ma być oddana do użytku w 2021 roku.

Działalność CSR

Oprócz głównej działalności rafineryjnej, dla Grupy LOTOS bardzo ważne są także wartości pozaekonomiczne. Spółka od wielu lat wspiera i angażuje się w polski sport, kulturę oraz realizuje działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest to ważny obszar rozwoju polityki zrównoważonego rozwoju oraz budowy siły marki LOTOS. Firma angażuje się w projekty sportowe skierowane do dzieci i młodzieży, które mają na celu ukształtowanie przyszłego pokolenia polskich sportowców. Jest również fundatorem stypendiów, obozów, czy sprzętu sportowego dla młodych adeptów sportu.

Więcej szczegółów dotyczących różnych aspektów działalności Grupy LOTOS będzie można usłyszeć podczas sesji z udziałem przedstawicieli koncernu. Zapraszamy do Gdyni w dniach 24-25 czerwca!