Przejdź do treści

Korzyści płynące ze stosowania społecznej odpowiedzialności biznesu

Dzień 1 – 24.06.2019
10:45–11:35
Sala 10

Biznes odpowiedzialny to biznes, który bierze pod uwagę swój długofalowy wpływ na społeczeństwo i środowisko. Z jednej strony, rozpatrywanie otoczenia może być postrzegane jako uciążliwość, z drugiej – CSR niesie swoje korzyści. Odpowiedzialne firmy, dbające o swój wizerunek, łatwiej przyciągają inwestorów. Bezkonfliktowe relacje z władzami samorządowymi oraz lokalną społecznością, ułatwiają funkcjonowanie w regionie. Pozytywny obraz przedsiębiorstwa wpływa nie tylko na lojalność konsumentów, ale jest również doceniany przez pracowników (tak obecnych, jak i potencjalnych). W skrócie: „sympatyczna” firma jest jak sympatyczny człowiek – przyciąga do siebie.