Przejdź do treści

Komercjalizacja wyników badań – współpraca z przemysłem

Dzień 1 – 24.06.2019
11:40–12:30
Sala 6

Stałe udoskonalanie przemysłu oraz wdrażanie badań naukowych w celu jego poprawy jest bardzo ważnym zagadnieniem, o którym porozmawiają eksperci podczas II Forum Wizja Rozwoju. Komercjalizacja wyników badań pozwoli na uzyskanie korzyści materialnych i niematerialnych płynących z tych działań. Dzięki temu ograniczona zostanie konieczność sprzedaży pomysłów i patentów poza granice naszego kraju.