Przejdź do treści

Czynniki stymulujące inwestycje

Dzień 1 – 24.06.2019
11:40–12:30
2 - Sala plenarna

Rozwój przedsiębiorstw zależny jest od kilku istotnych czynników takich jak: klimat inwestycyjny, regulacje prawne czy rola otoczenia i administracji. Atrakcyjność inwestycyjna oceniana jest biznesowo i stanowi strategie pozyskiwania inwestorów. Jest to przede wszystkim spowodowane korzystnymi uwarunkowaniami czynników tradycyjnych, takich jak: stabilna sytuacja polityczno-prawna, chłonny rynek wewnętrzny, dynamiczny wzrost gospodarczy, duży potencjał rynku pracy, znaczący stopień rozwoju rynku finansowego, stabilność kursu walutowego i niskie płacowe koszty pracy. Kluczowy element w podejmowaniu decyzji inwestorskich stanowi ryzyko. Analizowane są szczegółowo niebezpieczeństwa inwestycji oraz możliwości ich pokonania. Strategie przedsiębiorstw uwzględniają inwestycje w okresie kilku lat, na dynamicznie zmieniającym się rynku o wysokiej konkurencyjności.