Przejdź do treści

Bezpieczeństwo i rozwój – PPK a polski kapitał i sektor finansowy

Jaki jest cel wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, które wchodzą w życie wraz z początkiem lipca 2019 roku? Odpowiedź wydaje się prosta – wsparcie systemu emerytalnego. Ale to tylko jeden wymiar zmian, jakie przyniosą PPK. Budowa oszczędności Polaków będzie miała też znaczenie dla rozwoju gospodarki, czy sektora finansowego.
 
Bezpieczeństwo przyszłych emerytów to oczywiście priorytet dla PPK. Ale oprócz bezpieczeństwa niezmiernie ważna jest też inna wartość – rozwój. A dokładnie rozwój polskiej gospodarki, w którym w wymierny sposób może pomóc budowa polskiego lokalnego kapitału. Chociaż w chwili obecnej nasza gospodarka się rozwija, mamy wysokie PKB, wzrost płac i niskie bezrobocie, nasz majątek czyli aktywa finansowe pozostające w posiadaniu gospodarstw domowych, wciąż jest dużo niższy niż w innych krajach Unii Europejskiej. Przez ostatnie trzydzieści lat ów kapitał w ogromnej mierze importowaliśmy, czy to poprzez inwestycje bezpośrednie firm, kredyty, czy środki unijne. Jeżeli chcemy podtrzymać i wykorzystać korzystny wzrost gospodarczy, czas kumulować kapitał w sposób organiczny.
 
Warto zauważyć, że obecnie i tak jesteśmy w lepszej sytuacji niż kraje Europy Zachodniej w tym sensie, że my wciąż się rozwijamy. Wystarczy spojrzeć na przykłady innych krajów UE. Przykładowo we Włoszech w ciągu ostatniej dekady poziom dochodu rozporządzalnego się nie zmienił, a nawet nieco spadł. Tam nie ma rozwoju, nie rosną wynagrodzenia, a oszczędności są „przejadane”. W Polsce wygląda to zupełnie inaczej i dlatego jednym z celów, jakie mają zrealizować Pracownicze Plany Kapitałowe, jest wykorzystanie towarzyszącego nam wzrostu do budowy naszych oszczędności, lokalnego kapitału. To będzie długofalowy niezwykle pozytywny impuls dla polskiej gospodarki.
 
Przy tym niezwykle istotny jest fakt, że ten kapitał będzie akumulował się w sposób systematyczny, efektywny, a jednocześnie nieskomplikowany z perspektywy polskiego obywatela. Wynika to z istoty funkcjonowania PPK – pracownik nie musi wykonywać żadnych operacji związanych z przystąpieniem do programu, to leży w gestii jego pracodawcy oraz wybranej instytucji finansowej. Odkłada minimum 2 procent pensji brutto,
zaś maksymalnie pracownik może odłożyć samodzielnie 4 procent i 4 procent ze strony pracodawcy. To klasyczna realizacja hasła „Kropla drąży skałę”. Tak niewygórowane kwoty sprawią, że proces oszczędzania będzie z jednej strony mało inwazyjny, ale z drugiej niezmiernie skuteczny, bo kapitał akumulowany systematycznie latami w ostatecznym rozrachunku będzie miał znaczącą wartość.
 
Nie można zapominać też o innych pozytywnych zmianach, jakie przyniosą PPK. Dla sektora finansowego fundamentalne znaczenie będzie mieć wpływ programu na rozwój Giełdy Papierów Wartościowych, która może stać się centrum finansowym Europy Środkowo- Wschodniej. Wystarczy spojrzeć na liczby – do PPK rocznie będzie wpływać od 15 do 20 miliardów złotych, zaś dla GPW będzie to oznaczać zastrzyk 6 do 7 miliardów złotych. Fundusze obsługujące PPK będą inwestować w obligacje skarbowe i korporacyjne, ale też na rynku akcji w Polsce i zagranicą. Tym samym w naszym kraju będziemy mieć największą grupę inwestorów długoterminowych w regionie. Dla rynku kapitałowego nad Wisłą Pracownicze Plany Kapitałowe będą więc stanowić wyjątkowy impuls i dadzą szansę na bardzo dynamiczny rozwój tego sektora.

PPK z jednej strony zabezpieczą emerytury Polaków, pozwolą oszczędzać, a poprzez rozsądne zdywersyfikowane inwestowanie środków będą rozwijać kapitał. Zarazem owe inwestycje będą stanowić znaczący bodziec do rozwoju rynku finansowego, budować siłę polskich funduszy i giełdy. Te procesy łącząc się ze sobą, w perspektywie lat pozwolą zbudować siłę stabilnej gospodarki. Dlatego PPK stanowią szansę nie tylko dla przyszłych
emerytów, ale dla nas wszystkich. Program PPK wspólnie z zaproponowanym przez Premiera Mateusza Morawieckiego przekształceniem OFE w IKE stanowią kluczową reformę dla siły i
bezpieczeństwa systemu emerytalnego opartego o 3 filary: 1. repartycyjny, publiczny i obowiązkowy w postaci emerytur z ZUS, 2. Pracowniczy, prywatny i dobrowolny w postaci powszechnych PPK, oraz 3. Indywidualny, prywatny i dobrowolny w postaci powszechnych IKE. To nowoczesna, przejrzysta i budująca większy kapitał emerytalny oferta dla Polaków,
która przygotowuje nasz kraj na proces starzenia się społeczeństwa i zapewnia poprzez stabilność i różnorodność większe bezpieczeństwo finansowe na emeryturze.

Paweł Borys
Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju