Przejdź do treści

Samolotem, autonomicznym samochodem, koleją w próżni czy… koleją gondolową? O przyszłości transportu w Polsce


Czy w Polsce możliwe jest wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań transportowych? Jak rysuje się przyszłość tego segmentu rynku w naszym kraju? Na te i inne pytanie odpowiedzą eksperci w czasie paneli poświęconych transportowi.

Transport jest strategicznym elementem rozwoju polskiej gospodarki, a jego rozwój wpływa na inne gałęzie krajowego rynku. Rozbudowa infrastruktury to również kluczowy czynnik determinujący najważniejsze decyzje inwestycyjne w kraju. Stosowanie najnowszych technologii i innowacyjnych rozwiązań to istotne aspekty, które tworzą przyszłość tego zagadnienia.

Wszystkie rozwiązania komunikacyjne związane z transportem lotniczym, kolejowym oraz drogowym, które omówione zostaną podczas Forum Wizja Rozwoju to projekty na wielką skalę pochłaniające wiele czasu oraz duże zasoby finansowe. Przypomnijmy, że obecna strategia transportu dla Polski wiąże się przede wszystkim z realizacją zaplanowanych inwestycji, takich jak: Centralny Port Komunikacyjny, Via Carpatia, Via Baltica oraz z rozbudową polskich portów morskich.

Specjaliści wskażą także wizję przyszłości transportu miejskiego w Polsce. W trakcie dyskusji przedstawione zostaną przewidywania dotyczące nowych środków transportu, takich jak kolej gondolowa, która wykorzystywana jest już w innych państwach oraz kwestia autonomicznego transportu publicznego. Podczas Forum przeanalizowane zostaną również inwestycje transportowe w Polsce południowej i zachodniej oraz takie, które będą miały wpływ na połączenia z innymi państwami, co jest bardzo istotne dla rozwoju polskiej gospodarki.

Zapraszamy do skorzystania z oferty i zarejestrowania się na wydarzenie: https://rejestracja.wizjarozwoju.pl/